Znajdź właściwą formę czasownika zakreśl ją i zapisz patrick

Pobierz

Czasowniki w czasie Present Simple przyjmują formę podstawową.Dla I/you/we/you/they jest to Odpowiedź na zadanie z Steps plus V. Practice BookOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. auskommtsten Patrick woheißene wir wirwohnter ihr auswohnent Sven und Inge heißtt sieOkreśl formę poniższego czasownika:zdecydowaliśmy.. 1 Popatrz na obrazki i zakreśl właściwą formę.. Zobacz odpowiedź.. Zakreśl a, b lub c. Look!. auskommsten Patrick______… misia020703 misia020703 - Zadanie A - utwórz formy przeszłe czasowników dodając końcówki: -d, -ed, -ied, - Zadanie B - zakreśl pętlą właściwą formę czasownika,Zakreśl właściwą formę czasownika.. JJ Wybierz właściwą formę.. 4 Czasownika can używamy, gdy mówimy o umiejętnościach.. 3 Zaznacz w tabeli właściwą formę czasownika sein.1 zad.. Znajdź właściwą formę czasownika, zakreśl ją i zapisz.. anna_nakonieczna1_70708.. Zakreśl pasujące czasowniki.1.. 4 Uzupełnij zdania.. auskommtsten Patrick_____ woheiBene Ich_____ wirwohnter Ihr_____ auswohnent Sven ung Inge .Znajdz wlasciwa forme czasownika zakresl ja i zapisz.. A teraz napisz 11 zdań, wykorzystując drugie znaczenie podanych powyżej rzeczowników.. Wpisz właściwą formę czasownika modalnego w czasie Imperfect a) in der Schule (wollen) meine Scgwester nur Bio leenen..

Znajdź właściwą formę czasownika, zakreśl ją i zapisz.

3 Skrócona forma przecząca od can to can't.. ćwiczenie 6 ze strony 94 Podkreśl właściwą formę czasownika posiłkowego sein lub haben.9.. Odpowiedź na zadanie z Meine Deutschtour 7Znajdź właściwą formę czasownika i ją odznacz: 21.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Liczba kresek odpowiada liczbie liter.. They can / can .Wpisz właściwą formę czasownika podaną w nawiasie .. auskommtsten Patrick.. woheiβene ich.. wirwohnter ihr.. auswohnent Sven und Inge.. heiβtt .1 Wpisz właściwy początek pytania.. Znajdź właściwą formę czasownika, zakreśl ją i zapisz : auskommtsten -Patrick _____ woheiBene - ich _____-Znajdź właściwą formę czasownika,zakreśl ją i zapisz.. ćwiczenie 4 ze strony 94 Wpisz właściwą formę imiesłowu czasu przeszłego.. auskommtsten Patrick woheißene ich wirwohnter Inge auswohnstent du heißtt sie 2 Uzupełnij tekst właściwymi formami czasownika sein.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Play this game to review World Languages.. Wybierz właściwą odpowiedź.. report flag outlined.2 Znajdź właściwą formę czasownika, zakreśl ją i zapisz..

5 Znajdź właściwą formę czasownika, zakreśl ją i zapisz.

auskommtsten Patrick.. woheiβene ich.Znajdź właściwą formę czasownika,zakreśl ją i zapisz.. Otwórz zeszyt i zapisz lekcję, datę i temat zajęć.. He can't play / playing .Utwórz właściwą formę czasownika i wpisz ją we właściwej kolumnie .. - Hannah pomaga często w kuchni.. Utwórz właściwą formę czasownika i wpisz ją we właściwej kolumnie .Wstaw odpowiednie litery tworząc pięcioliterowe wyrazy Odczytaj hasło wa_on kr_da sa_ki di_ta ar_na na_az DAJE NAJ.. Question from @Adrian210310 - Szkoła podstawowa - Polski Uwaga!. 1.3 Napisz zdania o obrazkach w ćw.. Maria a) seht b) sehst c) siehtBezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, zwroty i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.1.. 4)Daniela (sammeln) CUda.Uzupełnij zdania właściwą formą imiesłowu czasu przeszłego.. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Znajdź właściwą formę czasownika, zakreśl ją i zapisz.. ćwiczenie 5 ze strony 94 Uzupełnij zdania w czasie przeszłym Perfekt.. Wydrukuj kartę pracy lub przepisz zadania do zeszytu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt