Politechnika śląska organizacja roku akademickiego 2019/20

Pobierz

Akademicka 16 Gliwice KIEROWNIK BIURA OBSŁUGI STUDENTÓW mgr Bernadeta BonioZARZĄDZENIE NR 20/2018 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ .. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbędzie się 2 października 2018 roku .. 1 i 11 listopada 2018 r., 6 stycznia 2019 r., 9 i 20 czerwca 2019 r. 4.. Organizacja roku akademickiego Terminy zjazdów dla studentów studiów 8 semestralnych niestacjonarnych (ET i Mech sem 7) oraz studiów mgr (ET 1 i 3 sem) w roku 2021/2022Rok akademicki trwa od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku i obejmuje: semestr zimowy, w tym: - zajęcia dydaktyczne 01.10.2018 r. (tydzień parzysty) - 25.01.2019 r. w dniu 21.01.2019 r. (poniedziałek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia nieparzystego.Prowadzący zajęcia, w porozumieniu ze starostą roku, wyznacza: 1) terminy zaliczenia w trybie określonym w § 40a Regulaminu studiów, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2021 roku, 2) terminy egzaminu w trybie określonym w § 41 Regulaminu studiów.. zm.) z dniem 1 października 2019 roku wprowadza się na Politechnice Śląskiej opłaty za świadczone usługi edukacyjne:Organizacja roku akademickiego 2019/2020 - ZMIANA, obowiązuje od 9-12-2019 Opłaty za usługi edukacyjne na studiach III stopnia w roku akademickim 2019/20 Opłaty za usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020 Kredyty studenckie KONTAKT ul..

Otwarte przewody doktorskie; Obronione doktoraty; Habilitacjeroku akademickiego 2019/2020.

Inauguracja / Fot. Maciej Mutwil.. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Rzeszowskiej Semestr zimowy 2019/2020Biuletyn PŚ 2019 październik/listopad.. ostatnia aktualizacja strony: 14.09.2020r.. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn.. Otwarte przewody doktorskie; Obronione doktoraty; HabilitacjeGodziny wolne od zajęć dydaktycznych - 24.10.2019 - od godz. 8:00 do godz. 10:00 Godziny wolne od zajęć dydaktycznych - 23.10.2019 - tylko studenci I-szego roku wszystkich kierunków studiów Habilitacje w Instytucie Elektroniki prof. dr hab. inż. Ferdynand Wagner otrzymał tytuł Wybitnego Absolwenta Politechniki ŚlaskiejZobacz: Organizacja roku akademickiego 2019/2020 SEMESTR ZIMOWY SEMESTR LETNI od 1 października 2018 r. do 24 lutego 2019 r. od 25 lutego do 30 września 2019 r. 1. okresy zajęć dydaktycznych: 1. okresy zajęć dydaktycznych: od 1 października do 31 .KONCERTY KOLĘDOWE AKADEMICKIEGO CHÓRU POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Noworoczne kolędowanie rozpoczęto od koncertu w Bazylice św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu w niedzielę 5 stycznia ..

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się 1 października 2021 r. o godz. 13.00.

Zaleca się przeprowadzenie egzaminu w dodatkowym terminie, tzw. terminie zerowym.Sep 10, 2021Politechnika Śląska | Menedżer w organizacji publicznej Start - Kierunki studiów - Zarządzanie - Menedżer w organizacji publicznej Specjalność: Menedżer w organizacji publicznej Od roku akademickiego 2019/20 na studiach drugiego stopnia kierunku Zarządzanie oferowana jest specjalność Menedżer w organizacji publicznej.Platforma Zdalnej Edukacji Instytutu Elektroniki; Działalność naukowa.. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 października 2018 r. - uroczysta inauguracja roku akademickiego, .Jun 11, 2022Dec 23, 2021Organizacja roku akademickiego 2019/2020: Zarządzenie nr 20/2019 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im.. Bolesława Chrobrego w Pszczynie (18.11.2019) Godziny wolne od zajęć dydaktycznych - 19.11.2019 (wtorek) - godz. 13-15 KURS "SEP" NA UPRAWNIENIA KWALIFIKACYJNE W ZAKRESIE EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 1 kV Godziny rektorskie w dniu 31.10.2019 od godz. 11:45Organizacja roku akademickiego; Punktacja czasopism - Ujednolicony wykaz czasopism naukowych; Biblioteka Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki; Zebrania Instytutu i Zakładów; Dokumenty do pobrania; LogowanieOrganizacja roku akademickiego 2021/2022..

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się 1. października 2021 r. o godz. 13.00.

Już po raz 75. na Politechnice Śląskiej rozbrzmiało uroczyste .Do tej pory Politechnika Śląska wypromowała ponad 200 tys. inżynierów.. (to)Oct 1, 2020Warsztaty dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im.. Rok akademicki 2019/2020 trwa od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku i obejmuje: semestr zimowy, w tym: - zajęcia - 01.10.2019 r. (tydzień parzysty) - 2.02.2020 r.Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się 2 października 2019 roku o godz. 10:00 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej.. Studia na Politechnice Śląskiej to szansa na współpracę z wieloma firmami, które chętnie zatrudniają absolwentów uczelni, a absolwenci naszej uczelni nierzadko zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w korporacjach przemysłowych, czego dowodzą liczne rankingi prowadzone przez .Feb 14, 2021Platforma Zdalnej Edukacji Instytutu Elektroniki; Działalność naukowa.. Rok akademicki trwa od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. i obejmuje: zajęcia dydaktyczne od 4 października 2021 r. (tydzień parzysty) do 1 lutego 2021 r.Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 oraz nadanie tytułu DHC prof. Jurijowi Bobalo Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej prof. Metinowi Akayowi Prezydent Andrzej Duda w Politechnice Śląskiej w ZabrzuStatut Politechniki Śląskiej; Organizacja roku akademickiego 2020/2021; Regulamin studiów; Regulamin studiów podyplomowych; Utworzenie Kolegium Studiów; Powołanie Dyrektora Kolegium Studiów; Rada Kształcenia w kadencji 2020 - 2024; Rada Kształcenia w kadencji 2019 - 2020 (Archiwalny)Politechnika Śląska | Informacje organizacyjne (układ roku, zjazdy itd.).

Organizacja roku akademickiego 2020/2021: Organizacja roku akademickiego 2020/2021 (Zarządzenie Rektora z dn. 11 września 2020r.)

ROKU AKADEMICKIEGO..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt