Cechy charakterystyczne ład jałtański

Pobierz

To wtedy dokonała się transforma- .. niej i rozpoznaje charakterystyczne cechy procesu dekomunizacji w pań-1 Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny W centrum uwagi część 1 Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Temat lekcji Zagadnienia Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz: Wymagania .- omawia cechy charakterystyczne państw demokracji ludowej - wymienia przyczyny i skutki powstania węgierskiego w 1956 r. - wskazuje na mapie Koreę, Wietnam i Chiny - wymienia komunistyczne kraje Dalekiego Wschodu - omawia przyczyny i skutki konfliktów w Azji w czasie zimnej wojny - wskazuje przyczyny rozpadu systemu kolonialnegoKonferencja w Teheranie 5. podaje główne cechy ustroju politycznego Polski w okresie stalinowskim.. Otwarcie drugiego frontu w Europie 1.. Koniec wojny sania Karty atlantyckiej (14 VIII 1941 r.) .. powstanie węgierskie zna datę: wybuchu powstania węgierskiego (X 1956) omawia cechy charakterystyczne państw demokracji ludowej wymienia przyczyny i skutki powstania węgier- wyjaśnia, dlaczego .- wyjaśnia znaczenie terminu: ład jałtański - zna daty: konferencji jałtańskiej (4-11 II 1945), bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy (8/9 V 1945) ..

Ład jałtański 2.

- potrafi wymienić charakterystyczne cechy rządów Edwarda Gierka ; - zna okoliczności powstania opozycji demokratycznej w Polsce ; martyna_kasznia_90783.. Koniec wojny w Europie.. Kapitulacja Japonii - wyjaśnia znaczenie terminów: ład jałtański, operacja berlińska, bezwarunkowa kapitulacja, kamikadze - zna daty: konferencji jałtańskiej (II 1945), bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy (8/9 V 1945), zrzucenia bomb atomowych na .• omawia cechy charakterystyczne normy prawnej • omawia budowę normy prawnej według struktury trójelementowej • wyjaśnia znaczenie terminów: źródła prawa, prawo pozytywne (stanowione), prawo zwyczajowe, prawo precedensowe, prawo religijne, prawo międzynarodowe, prawo krajowe, gałąź prawa, prawo miejscowe, prawo publiczne, prawo• przedstawia cechy charakterystyczne aktów prawa wewnętrznego i aktów prawa miejscowego • omawia zasady państwa prawa • wymienia środki odwoławcze od wyroków sądów oraz instrumenty chroniące wolności i prawa obywatelskie • wyjaśnia, na czym polega zasada niezawisłości sędziowskiejcywilnej i ich cechy charakterystyczne • podaje warunki zawarcia małżeństwa i jego skutki prawne • wyjaśnia, w jakich sytuacjach następuje unieważnienie • wyjaśnia znaczenie terminów: apelacja, skarga kasacyjna, zażalenie, orzeczenie sądowe, separacja, konkubinat, • opisuje cechy prawa cywilnego • przedstawia różnice4..

Ład jałtański nie zapewnił jednak pomyślności i pokojowego rozwoju wszystkim państwom.

2. zna daty: powstania PZPR (XII 1948), planu sześcioletniego () 3. identyfikuje postać: Stefana WyszyńskiegoPowstały wówczas ład jałtański otworzył drogę do zbudowania bloku komunistycznego w tej części Europy.

Polub to zadanie.. Walki na Dalekim Wschodzie.. Uczeń: 1. wyjaśnia znaczenie terminów: system monopartyjny, system centralnego sterowania, plan sześcioletni, kolektywizacja, stalinizm, socrealizm.. Górę wzięła chęć jak najszybszego zakończenia działań wojennych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt