Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty 2019

Pobierz

Sebastian Urbański.. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: ( Rozporządzenie z 26.07.2018) Ważne!. § 6 ust.. Zapoznałam się z: Ustawą o systemie oświaty z 07.09.1991 z póź.zm., Kartą Nauczyciela z 26.01.1982 z póź.zm., wieloma rozporządzeniami MEN oraz dokumentami wewnątrzszkolnymi.Ocena dorobku zawodowego.. wtorek, 8 października 2019 33Prezentacja dorobku nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego Pani Klaudii Jakubowskiej Pliki do pobrania Prezentacja.pptx (4.46 MB)ppt.. opiekun staŻu: wioletta danieckaNauczyciele stażyści po zakończeniu dziewięciomiesięcznego stażu złożą do dyrektora sprawozdanie, a jeśli ocena dorobku zawodowego będzie pozytywna, wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.. Dz. U. z 2018r poz.1574.. 3.Wykształcenie: wyższe licencjackie (3-letnie) w zakresie filologii angielskiej 4.Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka .Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. zmianami.. Zawiercie.. Tap to unmute.Projekt oceny dorobku zawodowego opiekuna stażu Projekt powinien zawierać: 1) opis dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 2) określenie stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego, 3) informację na temat prowadzonych przez nauczyciela zajęć z uwzględnienie form i metod pracy, 4) analizępostępów dokonanych przez nauczyciela w jegoOcena dorobku Ocenędorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły,w terminie nie dłuższymniż21 dni od dnia złożenia sprawozdania z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela..

Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela.

Moje kwalifikacje: studia .Awans zawodowy nauczycieli W roku szkolnym 2018/2019 obowiązują: •Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela •Ustawa wprowadzającaustawę-Prawo oświatowe; •Ustawa o finansowaniu zadańoświatowych; •Rozporządzeniez dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;§ 7.. Prezentacja została przygotowana na platformie .. Zgłębiając przepisy oświatowe po raz pierwszy, możesz poczuć się przytłoczona/-y skomplikowanymi sformułowaniami, szczegółowymi paragrafami i wieloma wymaganiami, które musisz spełnić.. (§ 6 UST.. Ocena dorobku zawodowego zostaje sporządzona na piśmie oraz zawiera uzasadnienie i pouczenie związane z możliwością wniesienia odwołania.. dokonuje .. z dnia 26 lipca 2018r.. sani3msie / przedszkole / dokumentacja / awans zawodowy / Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela.ppt.. wchodzi w skład komisji kwalifikacyjnej, która ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych .. To są powinności istotne dla nauczycieli, którzy rozpoczęli staż 1.09.2018 r. 1) uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych,7 Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego przed komisją powinna: Być porządnie przygotowana Uwzględniać stopień realizacji planu rozwoju Zawierać odniesienia do indywidualnej koncepcji rozwoju i własnych potrzeb nauczyciela Odnosić się do potrzeb szkoły (programu rozwoju) Wykazywać wypełnianie powinności i ..

Download: Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela.ppt.

W wymaganiu tym nauczyciel powinien umieć: - wymienić ostatnio czytane pozycje z literatury fachowej - podać przykłady wykorzystania wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii i pedagogiki itd.zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela i ma wpływ (pieczę)na jego realizację.. okres staŻu: 1.09.2019 - 31.05.2020; nauczyciel j.angielskiego w klasach i-iii i w przedszkolu.. Efekty pracy nauczyciela dyplomowanego.. Rozporządzenie MEN .. 4 Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.. OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO.- Karta Nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - Dz. U. z 2004 r. Nr.. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.) Nawiązałam współpracę z .Sądzę, że bez problemu poradzisz sobie ze stworzeniem szablonów do prezentacji dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (ale w kursie znajdziesz wiele konkretnych przykładów).. Pezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przed komisją egzaminacyjną - jako wypowiedź ustna..

dorobku zawodowego nauczyciela.

2 pkt 4. karta z notatką graficzną 1.. Poniżej przedstawiam Państwu prezentację aspektów prawnych związanych z zakończeniem stażu na stopień nauczyciela .Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o nadanie stopnie nauczyciela kontraktowego.. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późn.. 1, §6 UST.. publiczna szkoŁa marco polo we wrocŁawiu.. 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami) opracowałam plan rozwoju zawodowego, w którym wzięłam pod uwagę potrzeby placówki oraz potrzebę podniesienia .Awans zawodowy jest jednym z nieodzownych elementów pracy nauczyciela w realizacji jego pnącej się ścieżki zawodowej.. oceny .. 2 PKT.. 1) Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.. 2.Okres stażu: 1 września 2009r.. nauczycieli.. ZADANIA: Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu: Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli, w szczególności z treścią: Znowelizowanej Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., ze szczególnym uwzględnieniem awansu .prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela staŻysty.. Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela.. 1 PKT.. Agnieszka Gołębiowska.. Obserwacje zajęć przez wicedyrektora szkoły panią mgr Beatę Grzegorczyk.Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegają by Kasia Stankiewicz..

Bożena Sobieraj.Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela.

Pobierz.Ocena dorobku zawodowego jest ustalona w terminie 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela stażystę sprawozdania.. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.. Nauczyciel stażysta, a zmiana miejsca zatrudnieniaDlatego prezentacja nie musi być wiernym odzwierciedlaniem planu, powinna zawierać tak dobrane zadania, aby przekonać członków komisji, Ïe nauczyciel spełnił wymagania poprzez realizację przedstawionych działań.. Anna Kowalska, SP w KoszaliniePrezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Pamiętam, że kiedy zaczynałam pracę, czułam się podobnie, dlatego .Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego § 6 ust.2 pkt.. Zadania dyrektora szkoły dotyczące .Projekt Oceny Dorobku Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego 2019 / Prezentacja Dorobku Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego Ubi By Agata Jacyszyn On Prezi Sun, 05 Sep 2021 18:34:39 +0000 W nowym roku szkolnym 2018/2019 nowa skala ocen nauczycieli.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574) .. Nauczyciel otrzymał ocenę dorobku zawodowego, ale nie złożył wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do .. roku szkolnym 2018/2019 .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, Anny P., ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego 1.Imię i nazwisko nauczyciela: Anna P..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt