Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami a-d utworzenie zsrs

Pobierz

B.Powstanie niewolników pod… poniżej.. Przyjęcie chrztu przez Mieszka I - Odrabiamy.pl Historia - liceum Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych A - D- Zadanie 1: Wczoraj i dziś 7 - strona 48 Klasa 7 szkoły podstawowej Przedmiot Historia Wybierz książkę Wczoraj i dziś 7, Zeszyt ćwiczeń Strona 48 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie UWAGA!. 1.1 Wydarzenie chronologiczne pierwsze 1.2 Wydarzenie chronologiczne ostatnie A.upadek cesarstwa zachodniopomorskiego1) Oglądasz stare wydanie książki.. Wydarzenie chronologiczna ostatnie A B C D. II wojnę bałkańską wywołała A. Turcja.. Odpowiedz Odpowiedzi: 2 0 about 6 years agoB.. Wydarzenie chronologicznie pierwsze .. C. blokada Berlina Zachodniego przez ZSRS B. utworzenie Republiki Federalnej Niemiec D. początek budowy muru berlińskiegoSpośród wydarzeń (A-D) związanych z przebiegiem powstania styczniowego wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i chronologicznie ostatnie.. X X w. bloków w ojskow ych.. B. Bułgaria.. Faktycznym celem realizowanej przez Mao Zedonga rewolucji kulturalnej było A. przeniesienie do Chin rozwiązań z Europy Zachodniej.Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A-E wybierz wydarzenie chronologiczne pierwsze i wydarzenie chronologiczne ostatnie.W tabeli zaznacz litery którymi oznaczono wybarane wydarzenia.. Bitwa pod grunwaldem B. hołd pruski C. wojna trzynastoletnia D. unia w krewie pomóżcie proszę :(Spośród podanych wydarzeń wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie..

7.Spośród podanych wydarzeń wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie.

Wstaw odpowiednie litery na osi czasu.. Podpisanie rozejmu w Compiégne D. Question from @Czapla04 - Szkoła podstawowa - Historia Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A-D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologiczne ostatnie.W drugim powinno być C.. A. Manifest Rządu Narodowego B. Dyktatura L. Mierosławskiego C.. 6.Wymień nowe rodzaje broni, jakie wykorzystano po raz pierwszy podczas Wielkiej Wojny.. Napisz jak państwa zaborcze zmieniły swoje stanowisko wobec sprawy polskiej podczas I wojny światowej.. Wydarzenie chronologiczne pierwsze A B C D. Właściw e litery zapiszDYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. A. demilitaryzacja B. autorytaryzm C. appeasementSpośród poniższych wydarzeń oznaczonych A-D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i ostatnie .. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą oznaczono wybrane wydarzenia.. Wydarzenie chronologiczne pierwsze A B C D Wydarzenie chronologiczne ostatnie A B C D A) Proklamowanie ZSRS B) Przystąpienie USA do l wojny swiatowej C)Wybierz je spośród określeń oznaczonych literami A-D..

Przyporządkuj państwa oznaczone na mapie literami A-E do współtworzonych przez nie u schyłku lat 50.D.

Utworzenie pierwszego biskupstwa w Poznaniu.. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia.. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia.. 1 Przyporządkuj wymienionym poniżej pojęciom właściwe ich wyjaśnienie.. utworzenie Republiki Federalnej Niemiec D. początek budowy muru berlińskiego Test Przedstaw, w jaki sposób polityka prowadzona przez prezydenta Trumana wobec ZSRS różniła się od działań podejmowanych wcześniej przez prezydenta Roosevelta.. Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A-D wybierz wydarzenie chronologiczne pierwsze i chronologiczne ostatnie w tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wydarzenia a.. @Natalia Kępień Zadanie zawiera poprawne rozwiązanie.. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono .. P rzyporządkuj państw a oznaczone na mapie literami A -E do w spółtw orzonych przez nie u schyłku lat 50. w tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia.. A; Zjednoczenie włoch.. W tabeli zaznacz litery, którymiJun 16, 2022Spośród podanych w ydarzeń w ybierz w ydarzenie chronologicznie pierw sze i w ydarzenie chronologicznie ostatnie.. i ZSRS w 1941 r. wkroczenie wojsk niemieckich na .Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A-D wybierz wydarzenie chrono ­ logicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie..

Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A-D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie.

Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Spośród poniższych wydarzeń (A-D) wybierz wydarzenie chronologiczne pierwsze i chronologicznie ostatnie.A.Podział Cesarstwa Rzymskiego na wschodnie i zachodnie.. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia.. W tabeli zaznacz litery którymi oznaczono wybrane wydarzenia.. A. proklamowanie ZSRS - 1922 r. B. przystąpienie USA do I wojny światowej - 1917 r. C. podpisanie rozejmu w Compiègne - 1918 r.3.1 Utworzenie ZSRR 3.2 Stosunki międzynarodowe do 1945 roku 3.3 Stalinizacja państwa 3.4 Okres stalinizmu 3.4.1 Wielki terror 3.4.2 Industrializacja 3.4.3 W czasie II wojny światowej 3.5 Wojna z Niemcami 3.5.1 Początek wojny 3.5.2 Zbrodnie nazistowskie 3.5.3 Punkt zwrotny w wojnie i zwycięstwo ZSRR 3.6 Budowa bloku wschodniegoSpośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A-D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie.. Wydarzenie ostatnie to A. proklamowanie ZSRS.. W tabeli zaznacz litery którymi oznaczono wybrane wydarzenie A pierwsze igrzyska olimpijskie B bitwa pod Maratonem C podboje Aleksandra Macedońskiego D działalności Sokratesa +0 pkt..

... 2 Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A-D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie.

Dyktatura R. Traugutta 0 ocen | na tak 0% 0 0Wydarzenie chronologiczne pierwsze A. Kliknij tutaj, aby przejść na stronę główną serwisu odrabiamy.plHistoria.. Wydarzenie chronologiczne ostatnie A.. Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A-D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie.. Bitwa pod Cedynią..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt