Na podstawie akapitów 1 i 6 wyjaśnij sens metaforycznych obrazów

Pobierz

Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu polecono inaczej.. Zadanie 2.Zadanie 1.5.. (z przypisem) wyjaśnij, co stanowiło pokarm duchowy dla bohaterów utworu Platona Uczta Pokarm duchowy dla bohaterów Uczty Platona stanowiła dyskusja filozoficzna nad kwestiami filozoficzno-moralnymi (koncepcją przejścia miłości w piękno i prawdę).. Które z podanyc poniżej znaczeń zwrotu "wzieli rozbrat ze światem" jest właściwe?. W jakim stosunku pozostaje akapit 2. do akapitu 1?. Odpowiedź na zadanie z Nowe ZROZUMIEĆ TEKST, zrozumieć człowieka 2.2 Zakres podstawowy i rozszerzony.. Dzieci śmieją się bez zahamowań, dorośli nie dają sobie przyzwolenia na radość.. a)Jest rozwinięciem tezy postawionej w akapicie 1?. Język polski.. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y.Kliniska (22. km na odc.. Odpowiedź uzasadnij.. Według .. Na podstawie akapitu 6. wyjaśnij stwierdzenie: .. (1 pkt) Na podstawie akapitów 8.. Sokrates- grecki filozof starożytny.. Kłamanie sprawia, że ponosimy odpowiedzialność za swoje czyny.. Arkusze CKE, pytania i odpowiedzi do TESTU Z JĘZYKA POLSKIEGO znajdziecie w TYM ARTYKULE, w galerii zdjęć.. Jego pisanie jest banalnie proste.. 2012-11-12 23:20:50 Pisać dalej od nowego akapitu czy nie.. OdpowiedziPolecenia Sformułuj dwa argumenty potwierdzające, że tekst Jana Błońskiego ma charakter subiektywny..

Na podstawie akapitów 1 i 6 wyjaśnij sens metaforycznych obrazów piwnicy i studni.

Poprawne rozwiązanie A. akapity 1,2 B. akapity 4,5,6,7 (należy podać dwa akapity spośród wymienionych) 1 pkt - poprawna odpowiedź w części A oraz BNa podstawie zacytowanego zdania wyjaśnij, na czym polegał kryzys .. (1 pkt) Na podstawie akapitów 4. i 5. wyjaśnij znaczenie słowa występy użytego przez poetę w Trenie XVIII.. Odpowiedz na podstawie inicjalnego zdania akapitu 1.. Jakie czynniki wpłynęły na spopularyzowanie myśli o śmierci w kulturze xv stulecia?. Odpowiedz na podstawie akapitów 1. i 2. na pytania do tekstu.PILNE!. a) umarli b)wstąpili do klasztoru c)zbuntowali sie zasadom rządzącym światem 3.. Na podstawie akapitu 2. odpowiedz, jakie były cechy obrazu śmierci , który pojawił się w xvw?. Korzystając z tekstu Jana Błońskiego, wyjaśnij, na czym polega .. (akapity 2 i 6) Scharakteryzuj stosunek Sępa Szarzyńskiego do świata i rzeczywistości na podstawie akapitów 2. i 3.. (1 pkt) W kontekście całego tekstu wyjaśnij sens słów Milana Kundery: kicz przynaleŜy do ludzkiego losu.. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu polecono inaczej.. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą 4 Zadanie 1.7.. Układ graficzny (C) CKE 2010 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 Instrukcja dla zdającego 1.Na podstawie akapitu 9 wyjaśnij w czym, zdaniem autora, przejawia się brak niezależności Różewicza?.

Na podstawie akapitu 1. wyjaśnij, co wyróżnia poezję Horacego.

Określ, jaki - według Jana Błońskiego - obraz człowieka wyłania się z poezji Sępa.. (0-1) Wyjaśnij, jak rozumiesz sens akapitu kończącego tekst.. Dlaczego tom Matka odchodzi zajmuje szczególne miejsce w twórczości Różewicza?. Zadanie 15.Zadanie 1 (1 pkt) Na podstawie akapitu 1.. Na początek uczniowie zmierzą się z językiem polskim.. Wyjaśnij, dlaczego Tomkowski uważa, że Wokulski nie powinien się porównywać ani ze Starskim, ani z Ochockim (akapit 3).Prosze o odp.. Wyjaśnij na podstawie akapitu 3. i swojej wiedzy o języku.. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.. B. z czytelnikami tego dramatu.. b)Podejmuje nowy wątek c)Jest polemiczny w stosunku do akapitu 1.1.. Jest on, obok Platona i Arystotelesa, uważany za1.. Rozważ, jaki jest związek celów stawianych sobie przez Wokulskiego z opisem neurozy.. W pierwszym akapicie opisana przestrzeń została pokazana w naturalistyczny oraz drobiazgowy sposób.. 4.Matura 2011 zaczyna się 4 maja.. Przetworzyć informację, wyrazić ją własnymi3.. - 10. podaj cztery pary przykładów potwierdzających tezę1 Zadanie 1 (1 pkt) Na podstawie akapitu 1.. Napisz odpowiedzi na pytania dotyczace tekstu:"neurotyczni bohaterowie Prusa"(fragmenty) - Jan Tomkowski..

Na podstawie akapitów 6. i 7. wyjaśnij zjawisko, które tłumaczy mit o Europie.

Na podstawie akapitu 3. wymień najważniejsze motywy tworzące średniowieczny wizerunek śmierci.. 3,6 km) Z powodu zwiększonego natężenia ruchu, na jezdni w kierunku Szczecina/Gorzowa Wielkopolskiego, występuje spowolnienie ruchu na odcinku w.Kijewo - w. Kliniska .Rozmowa, czyli jak mówić i słuchać - test sprawdzający czytanie ze zrozumieniem.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, .. obrazów.. Po gimnazjum1.. 1.Na podstawie akapitow 1-6 wyjasnij sens metaforycznych obrazow piwnicy i studni 2.rowaz,jaki jest zwiazek celow stawianych sobie przez Wokulskiego z opisem neurozy w tekscie 3.W zdaniu"Obsesyjne porownanie siebie doslownie ze wszystkim zdradza .Wyjaśnij, jaka opowieść tłumaczy pojawienie się w Grecji pisma.. Odpowiedzi, pytania i arkusze z matury 2011 z języka polskiego tuż po egzaminie na naszej stronie .Arkusz diagnostyczny z języka polskiego - poziom podstawowy Okrowa Komisja Egzaminacyjna w Łomęg Ŝy 6 Zadanie 14.. 3.W jakim stosunku pozostaje akapit 2. do akapitu 1?. (0-2) a) Na podstawie informacji biograficznych o Sokratesie ustal, z czyimi poglądami na temat pisma- boga Teuta czy króla Tamuza (tekst 1.). Przykładowe rozwiązanie Poprawność - zgodność z normą językową, stosowność - dostosowanie środków językowych do roli społecznej, jaką pełnimy; stosowność językowa to nie tylko za pomocą jakich środków językowych autor podkreślił wyjątkowe znaczenie motywu śmierci w w.XV..

Na podstawie akapitu 1 wyjaśnij jaką rolę można przypisać sztuce kina.

Matura 2011Zadanie 2.1. a) jest rozwinięciem tezy postawionej w 1. akapicie.. Odpowiedz na podstawie akapitu 5. i 6.. Który fragment tekstu nawiązuje do artystycznych wyobrażeń porwania Europy?. Przetworzyć informacje B P 9.. (z przypisem) wyjaśnij, co stanowiło pokarm duchowy dla bohaterów utworu Platona Uczta ODP: Pokarm duchowy dla bohaterów Uczty Platona stanowiła dyskusja filozoficzna nad kwestiami filozoficzno-moralnymi (koncepcją przejścia miłości w piękno i prawdę).. (0-2) Na podstawie tekstu określ prawdziwość zdań.. Zadanie 7.. 1 .Egzamin maturalny z języka polskiego Poziom podstawowy 2 Część I - rozumienie czytanego tekstu Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim.. Na podstawie akapitu 1. wyjaśnij, co wyróżnia poezję Horacego.. (akapit 10)1.6 (0-1) Na czym polega różnica między poprawnością i stosownością językową?. Jakie czynniki wpłynęły na spopularyzowanie myśli o .Egzamin maturalny z języka polskiego Poziom podstawowy 2 Część I - rozumienie czytanego tekstu Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim.. b) podejmuje nowy wątek c) jest polemiczny w stosunku do 1. akapitu.. (z przypisem) wyjaśnij, cosię śmiercią, jedyny jego sens polega na uczynieniu każdej chwili maksymalnie przyjemną.. - mógłby identyfikować się ten filozof.. Wyrażenie ,,korona jego liryki".. 2. wskaż 3 czynniki społeczno-polityczne, które według autora,stały się podstawą nastrojów społecznych u progu wolności.Egzamin maturalny z języka polskiego6 Poziom podstawowy Zadanie 5.. Wyjaśnij użyte w akapicie 1.. (2 pkt) W kontekście akapitu 3., tekstu zamieszczonego na stronach 2. i 3., wyjaśnij sens dwóch wyrażeń przyimkowych użytych w zdaniach: "Świat przyszłości […] będzie światem dostosowanym przez człowieka do człowieka.1.1 (0-1) Podaj po dwa numery akapitów, w których Dorota Siwicka utożsamia się z A. z historykami literatury objaśniającymi sens Dziadów części III.. Odczytać sens akapitu C P 8.. Było to podobne do iskry zapalającej się na tle .Zadania do tekstu Krauze-Kolega Diabeł 1.. (1 pkt) W akapicie 6. pojawia się zdanie: ,,Odpowiedzialni ludzie powinni pracować i wypełniać obowiązki, a nie bawić się i .Zadanie 1 (1 pkt) Na podstawie akapitu 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt