Plan i harmonogram kontroli zarządczej w przedszkolu

Pobierz

2) kryteria wykonywania kontroli zarządczejPLAN SPRAWOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ.. Załączniki do strategii: Załącznik nr 1 - Kwestionariusz identyfikacji ryzyka.. 2 LP OBSZAR KONTROLI ZAKRES KONTROLI OSOBY KONTROLOWANE TERMIN .. Księgowość firm Podatki PIT; VAT; CIT; Ryczałt; .. Szkoła Przedszkole Nadzor-pedagogiczny.pl Zarządzanie placówką Dokumenty Procedury, regulaminy, wnioski Regulamin kontroli zarządczej w przedszkolu Typ placówki: przedszkoleRegulamin w sprawie organizacji kontroli zarządczej w przedszkolu Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. Szkoła Przedszkole Nadzor-pedagogiczny.pl Zarządzanie placówką Dokumenty Procedury, regulaminy, wnioskiRegulamin kontroli zarządczej w przedszkolu.. W zależności od tego, co wymaga organ prowadzący/organizator/jednostka nadrzędna.. Kontrola kasy oraz .. TERMINARZ.. Najnowsze artykuły, porady ekspertów, szkolenia, a także setki wzorów dokumentów do edycji i zapisu.. Poszukuje pełnej dokumentacji w zakresie Kontroli zarządczej w przedszkolu.. Roczny Plan Kontroli Zarządczej na .. r. w jednostkach organizacyjnych Gminy.. Korzyści .Plany pracy.. W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.. Nowe Plany Nadzoru Pedagogicznego, dokumenty na cały rok szkolny: plany, ewaluacja, narzędzia .. Roczny cykl 4 płyt CD z kompletną dokumentacją niezbędną do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania .DO 15 WRZEŚNIA - przedstawienie na zebraniu rady pedagogicznej przedszkola planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021..

Sprawozdanie z kontroli zarządczej za 2020 rok.

Plan działalności szkoły na rok 2019.. STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH.. DO 21 WRZEŚNIA - odebranie od nauczyciela stażysty planu rozwoju zawodowego.Kompendium wiedzy.. Edytowalne wzory dokumentów zamieściliśmy poniżej.. Strategia zarządzania ryzykiem w Przedszkolu nr 15 "Bajka" w Kutnie.. Realizacja podstawy programowej 2.. Najczęściej popełniane błędy!. Szkoła Przedszkole Nadzor-pedagogiczny.pl Kontrola zarządcza Dokumenty Kontrola zarządcza w pigułce Regulamin kontroli zarządczej w przedszkoluKażdy wzór i przykład możesz edytować, dopasować do specyfiki swojej szkoły i masz gotowe rozwiązanie!. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza 1.. W sądzie; Ubezpieczenia; Sprawy urzędowe Pozwy; Notariusz; Gmina; Powiat; Konstytucja; KODEKS ETYKI (PDF, 141.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2018-01-30 | Data wytworzenia informacji: 2018-01-30.Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej na rok 2020.. Plany pracy na rok szkolny 2021/2022; Kalendarz.. 3.Fachowa publikacja i portal dla przedszkoli publicznych i niepublicznych.. Kontrola zarządcza w przedszkolu Do prawidłowego funkcjonowania w przedszkolu systemu kontroli zarządczej niezbędne jest określenie jego zasad przez dyrektora jednostki w formie zarządzenia.program wychowawczy przedszkola, kontrola zarządcza, regulamin szkolny, wnioski z nadzoru pedagogicznego, ewaluacja wewnętrzna, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola, plan kontroli zarządczej, wicedyrektor przedszkola, nowy nadzór pedagogiczny, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu podstawowej, portal .Kontrolą zarządczą powinny być objęte w szczególności takie zagadnienia, jak: (-) ustalenie odpowiedniej struktury jednostki, (-) zatrudnianie właściwych osób, (-) analiza szans i zagrożeń związanych z realizowaniem zadań, (-) wdrożenie odpowiednich procedur, (-) sprawowanie nadzoru..

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej cz.1.

Coś tam mam, korzystałam też z opracowania zawartego na Państwa stronie .Pismo w sprawie wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela z upływem 6-miesięcznego pozostawania w stanie nieczynnym; Procedura zwalniania nauczyciela; Przeniesienie nauczyciela ze szkoły do przedszkola na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela; Wypowiedzenie stosunku pracy z nauczycielem w razie zmian organizacyjnych i planu nauczaniaDo kiedy powinno zostać złożone oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w przedszkolu za 2013 rok?. Miesiąc Przedmiot kontroli Osoba odpowiedzialna za kontrolęRegulamin kontroli zarządczej w przedszkolu Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. Załącznik nr 4 - Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego.. Kontrola kasy oraz drukówKontrola zarządcza w szkole/placówce V Kongres Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 Ewa HalskaPortal z gotową dokumentacją dla dyrektorów przedszkoli.. W skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Legionowie wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 7 w Legionowie i Przedszkole Miejskie nr 12 w Legionowie 2.. Plan działalności przedszkola na rok 2018.. WRZESIEŃ - przydzielenie nauczycielom, którzy rozpoczynają staż w roku szkolnym 2020/2021 opiekunów stażu (nauczyciela opiekuna)..

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej cz.2.

Ujęcie praktyczne.. Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych Miejsce/Rodzaj: online Termin: dogodny dla Państwa Czas trwania szkolenia: 5 godzin Adresaci szkolenia: Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pracownicy, którzy wykonują zadania w zakresie kontroli zarządczej, kierownicy komórek organizacyjnych, kierownicy JST.. PORADY PRAWNE Nadzór pedagogiczny 792; Awans zawodowy 878; Zatrudnianie (kodeks pracy) 2576; Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury) 957;PLAN SPRAWOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM ADAMA MICKIEWICZAW SIEDLCACH .. przedszkolnego i wychowawców świetlicy Szkoła sprawdzić prawidłowość .. wykonanie budżetu w stosunku do planu XII 2019 VII 2019 Główny Księgowy 9. pracownicy placówki sekretarz szkołyWzory dokumentów w zakresie kontroli zarządczej W zakładce znajdują się wzory dokumentów z zakresu kontroli zarządczej - planu działalności, sprawozdania z wykonania planu działalności i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.. Załącznik nr 2 - Arkusz analiz ryzyka.. Data: 27.11.2017; Przykładowe arkusze samooceny kontroli zarządczej w przedszkoluzarządczej.. Załącznik nr 3 - Kwestionariusz samooceny ryzyka.. PLAN I HARMONOGRAM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 5 W WAŁBRZYCHU NA ROK 2021 L.p..

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej cz.3.

realizować plan i harmonogram kontroli zarządczej (załącznik nr 1 do zarządzenia), 2 .Kontrola zarządcza w szkole Harmonogram działań kontrolnych realizowanych w ramach kontroli zarządczej w szkole Jan Lewandowski Specjalista ds. kontroli zarządczej w oświacie i prawa oświatowego Poleć znajomemu Sprawna i skuteczna kontrola zarządcza wymaga zaplanowania działań, ich terminu oraz osób odpowiedzialnych za ich weryfikację.PLAN I HARMONOGRAM KONTROLI ZARZĄZJ W NTRUM KSZTAŁNIA USTAWIZNGO W SIEDLCACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 .. Kalendarz roku szkolnego 2021/2022; Kalendarium Dyrektora; Nadzór pedagogiczny.. Mam zapowiedzianą kontrole w tym zakresie.. Materiały Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczejZałączniki.. wykonanie budżetu w stosunku do planu XII 2019 VII 2020 Główny księgowy 9.. Procedury samokontroli finansowej.W osobnej kolumnie wskazano obszary, które wymagają szczególnej uwagi z racji zmiany przepisów lub planowanych modyfikacji.. Zobacz wszystkie.. Druk oświadczenia/zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.. Dokumentacja pracy wychowawcy i nauczyciela.. Czytaj więcej.Nr 1 - Wrzesień 2014 Harmonogram działań kontrolnych realizowanych w ramach kontroli zarządczej Data aktualizacji dokumentu: 25 sierpnia 2014 A A A Kontrola zarządcza ma na celu nie tylko nadzór nad wydatkowaniem środków publicznych, ale także nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola.. Sprawozdanie z działalności szkoły za rok 2019.Regulamin kontroli zarządczej w przedszkolu Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. Powinien się opierać na 5 elementach, które opisałem tutaj.. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM.. Szukaj Harmonogram działań kontrolnych realizowanych w ramach kontroli zarządczej w szkole Zarządzanie szkołą Kontrola zarządcza w szkole Kodeks etyki nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Zarządzanie szkołą Kontrola zarządcza w szkoleKwestionariusz samooceny kontroli zarządczej.. Pracownicze Plany Kapitałowe; Emerytury i renty; Świadczenie przedemerytalne; .. 3.Plan działania kontroli zarządczej w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Kowarach na rok 2019 ROK..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt