Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie uek

Pobierz

Rekrutacja prowadzona jest na kierunki, a uruchomienie kierunku uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and RToggle navigation.. Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie studia I i II stopnia; Rachunkowość i controlling studia I i II stopnia; Turystyka i rekreacjaOrganizacja i zarządzanie - studia menedżerskie .. Kierunek Zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia) kształci menedżerów i ekspertów posiadających kwalifikacje z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów.. Sekretariat jest czynny w: Poniedziałek od 11:00 do 14:00.. Kierunek Organizacja i Zarządzanie - Studia Menedżerskie umożliwia kształcenie specjalistów nowego typu, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę, z umiejętnościami menedżerskimi.. Drugiego stopnia Niestacjonarne.. Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu: dla kierunku Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie - UEK, studia II stopnia % absolwentów; absolwenci z roku 2017: 13,5%: absolwenci .Kierunek Organizacja i Zarządzanie - studia menedżerskie.. UEK; Stara struktura - wydziały (do 1.X.2019):UEK; Stara struktura - wydziały (do 1.X.2019): W. Interdyscyplinarne studia przedstawiają holistyczne kształtowanie procesu zarządzania organizacjami.W związku z organizowanym przez Parlament Studencki UEK koncertem głównym Juwenaliów w dniu 13 maja (piątek) Dziekanat ..

Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie.

Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie rok I, II; lic. Katarzyna Guzgan; 12 293 56 76; Godziny otwarcia sekretariatu: 9.00-14.00 .. Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie Specjalności: 1.Projektowanie systemów zarządzania .. kierunek Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie decyduje średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych uzyskanych z zaliczanych przedmiotów w całym .Oferta Ideą, która spaja zróżnicowany, autorski projekt kierunku, jest holistyczne kształtowanie procesu zarządzania organizacjami.Kierunek organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie to idealna propozycja dla osób, które chcą zdobyć wiedzę w zakresie strategicznego i operacyjnego wymiaru zarządzania biznesem.. Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych; W. w sprawach skarg i wniosków przyjmuje: wtorek: 9:00 - 10:00.Zgodnie z nią absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku: "Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie" wykazuje się: pogłębioną wiedzą w zakresie zarządzania w wymiarze strategicznym i operacyjnym; wiedzą w zakresie doboru i aplikacji nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania; wysoce rozwiniętymi umiejętnościami .Studia stacjonarne drugiego stopnia na wszystkich kierunkach trwają 2 lata (4 semestry) z wyjątkiem kierunku Audyt finansowy, który trwa 2,5 roku (5 semestrów)..

Organizacja i Zarządzanie - studia menedżerskie.

Rachunkowość 3.. 15 czerwca 2022. wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.. Kierownik: mgr Martyna BULIRA.na IV piętrze budynku Biblioteki UEK.. Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie - niestacjonarne, 2 stopień .. www: Internetowa Rekrutacja Kandydatów.. Rejestracja kandydatów trwa od 21 do 27 czerwca 2021 r. Egzamin wstępny odbędzie się w dniach 8 oraz 9 lipca 2021 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji - 19 lipca 2021 r.SZKOŁA DOKTORSKA UEK; PARTNERZY; PRACOWNICY; Najnowsze artykuły Aktualności.. Informatyka stosowana .. Organizacja i .Organizacja i Zarządzanie - Studia Menedżerskie SUM UEK 2019.. Członkowie.. Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie.. Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 14 dni od zaakceptowania przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie dołączonych dokumentów w formie elektronicznej.. KONTAKT - REKRUTACJA.. Rachunkowość wg MSR/MSSF: TURYSTYKA I REKREACJA: 1.. Ideą, która spaja zróżnicowany, autorski projekt kie- runku, jest holistyczne kształtowanie procesu zarządzania organizacjami.ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE - STUDIA MENEDŻERSKIE Specjalistyczny program studiów na kierunku obejmuje szerokie spektrum wiedzy z zakresu strategicz- nego i operacyjnego wymiaru zarządzania..

Zintegrowane zarządzanie korporacyjne: RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING: 1.

Kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.. 12 .. Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra.. Student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do sprawnego zarządzania rynkowo zorientowanymi przedsiębiorstwami i .W ramach kierunku Zarządzanie projektami oferowane są przedmioty bezpośrednio związane z pracą menedżera projektu: zarządzanie czasem, kosztami, jakością, ryzykiem, zamówienia publiczne, prowadzenie negocjacji.. Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości.. Czwartek od 11:00 do 15:00.. W ramach kierunku zaproponowano przedmioty z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów i prawa prowadzone przez kilka katedr Uniwersytetu Ekonomicznego.Zasady kwalifikacji Absolwenci UEK, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia na podstawie średniej ocen oraz kandydaci, którzy ukończyli inne uczelnie, przystępują do pisemnego testu kwalifikacyjnego obejmującego wiedzę niezbędną do podjęcia studiów na wybranym kierunku.. Rejestracja kandydatów oraz wpłata opłaty rekrutacyjnej - od .O przyjęciu na studia niestacjonarne drugiego stopnia, kierunek Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie decyduje średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych uzyskanych z zaliczanych przedmiotów w całym okresie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich..

Warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie kompletu dokumentów w oryginale.

Prof. UEK dr hab. Małgorzata Adamska-Chudzińska; Prof. UEK .Na kierunek Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie obowiązuje egzamin z organizacji i zarządzania.. DZIAŁ NAUCZANIA (fax) 12 293 51 45; ul. Rakowicka 27; Budynek Główny pok.. Instytutowy Zespół Programowo-Dydaktyczny ds.. Rejestracja kandydatów trwa od 6 czerwca do 18 września 2022 r.Organizacja i Zarządzanie - studia menedżerskie .. Organizacja i Zarządzanie - studia menedżerskie.. Finansów i Prawa .. K. Nauk o Zarządzaniu i Jakości; Raporty; Oświadczenie ; Kontakt; Publikacje wybranego autora.. Inżyniera organizacji i zarządzania.. Jabłoński Marek Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem, Katedra Zarządzania .. (studia w j. angielskim) - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE - STUDIA MENEDŻERSKIE: 1.. International Tourism Management (st. w j. angielskim) 2.Zarządzanie.. Kierunku Rachunkowość i Controlling .. Piątek od 11:00 do 14:00 i od 15:00 do 18:00. .. //projekty.uek.krakow.pl/ Inne kierunki.. PL; EN; Opis bazy; Przeglądaj; Szukaj; Statystyki .. 106-108, 210A 31-510 Kraków.. Organizacje - konkretyzacja pojęcia, 2.. Quisque accumsan felis .ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE -STUDIA MENEDŻERSKIE Zakres zagadnień egzaminacyjnych dla kandydatów na studia stacjonarne II stopnia 1.. Ponieważ kierunek Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie nie występuje na studiach pierwszego stopnia, .. ocen uzyskaną w ciągu 5-ciu pierwszych semestrów studiów sześciosemestralnych obliczoną przez dziekanat UEK.ORGANIZACJA MENEDŻERSKIE Specjalistyczny program studiów na kierunku obejmuje szerokie spektrum wiedzy z zakresu strategicz- -nego i operacyjnego wymiaru zarządzania biznesem.. Projektowanie systemów zarządzania 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt