Uzupełnij różne jednostki długości

Pobierz

Oblicz pola tych prostokątów i uzupełnij podpisy.Zależności między jednostkami długości możesz przypomnieć sobie we wcześniejszej lekcji: Różne sposoby zapisywania długości i masy.. Powodzenia:) Tomasz D. GwiazdaRóżne jednostki długości Przepisz i uzupełnij przykłady.. Poziom A a) 3 cm = mm b) 4 dm = cm c) 9 cm = mm d) 2 km = m e) 7 m = cm f) 15 km = m g) 20 m = cm h) 24 m = dm i) 11 cm = mm j) 30 dm = cm k) 50 km = mZamieniając większą jednostkę na mniejszą (np. kilometry na metry) mnożymy długość lub masę przez tyle, ile jest mniejszych jednostek w większej (czyli w tym przypadku przez 1000)Gdy długość zapisujemy z użyciem dwóch jednostek (mian), to mówimy, że długość podana jest za pomocą wyrażenia dwumianowanego.. Jeżeli prawidłowo rozwiążesz trzy kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom.. "Sprawdź, czy umiesz"-uzupełnienie krótkiego ćwiczenia przez uczniów, szybkie sprawdzenie przez kolegę.Katalog Jolanta Dybała, 2013-04-22 Lubartów Matematyka, Sprawdziany i testy kartkówka - Jednostki długości i masy - klasa IVŚrednia ocena.. Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. Live worksheets > Polish > Matematyka > Ułamki dziesietne > a) c) 2 Dzieci rysują osie liczbowe i podpisują tylko niektóre liczby.. Wskaż największy ułamek (różne liczniki i mianowniki) Porównywanie ułamków zwykłych o różnych licznikach i mianownikach.Różne jednostki długości 86 6..

Zamień podane wartości na wskazane jednostki długości.

Przeliczenia podstawowych jednostek długości: 1km = 1000m = 10000dm = 100000cm = 1000000mm 1m = 0,001km 1dm = 0,0001kmPrzeliczenia podstawowych jednostek długości: 1km = 1000m = 10000dm = 100000cm = 1000000mm 1m = 0,001km 1dm = 0,0001km 1cm = 0,00001km 1mm = 0,000001km Przeliczenia podstawowych jednostek masy: 1 kg = 100 dag 1 dag = 0,01 kgZamiana wyrażeń dwumianowanych - jednostki długości worksheet.. 2cm-czerwony 6cm-zielony 3cm7mm-niebieski 5cm2mm-brązowy 9cm8mm-żółty 2. uzupełnij.. Ułamki zwykłe i dziesiętne: Ćwiczenia: Skracanie ułamków zwykłych.. PRZYPOMNIENIE JEDNOSTEK DŁUGOŚCI I ZALEŻNOŚCI MIĘDZY NIMI - Nauczyciel pyta uczniów o znane jednostki długości.. Możemy wyznaczyć następujący sposób zamiany jednostek powierzchni.. Pierwszego nie piszę bo zrobiłam.. Możemy to wyrażenie zapisać za pomocą jednej jednostki, na przykład w centymetrach.. Te same wielkości wyra-żone w innych jednostkach znajdź w ramce i wpisz w odpowiednich kółkach litery od A do J. 3.. Skracanie ułamków zwykłych - puzzle.. Na przykład 8 m 12 cm.. METODY I FORMY ORGANIZACYJNE: METODY: pogadanka .. Figury symetryczne 92 8.. Uzupełnij zdania, korzystając z informacji podanych w zadaniu 1.. W zdaniach zamieszczonych poniżej różne odległości i długości obiektów wyróżniono i oznaczono kolejnymi literami alfabetu.. Ramki, w których zapisano jednakowe długości, zacieniuj tym samym kolorem..

Zamiana wyrażeń dwumianowanych - jednostki długości.

Uzupełnij rysunek tak, aby przedstawiał oś liczbową.. W tym celu wykonujemy następujące czynności:uczeń potrafi porównać wielkości podane w różnych jednostkach długości 2.. Poleca uzupełnić zależności między poszczególnymi jednostkami na kartkach.. Pokaz zmierzenia szerokości tablicy, zapisanie wyników przy pomocy różnych jednostek.. DODAJ KOMENTARZ WASZE KOMENTARZE DO TEGO ZADANIA: marianna 2020-11-02. super!. 2.Wpisz odpowiednie liczby: a) 1 cm=.mm 1 mm=.cm 7 mm=.cm 8 cm 5 mm=.cm 13 mm=.cm b) 1dm=.. cm 1cm=.dm 3cm=.dm 5dm 7cm=.dm 28cm=.dm c) 1m=.cm 1cm=.m 32cm=.m 2m 35cm=.m 3m 4cm= 3,004m d) 1km=.m 1m=.km 145m=.km 42km 50m=.kmzadanie domowe z matmy / jednostki.. Age: 10-12.jednostka astronomiczna: au, j.a. jednostka astronomiczna (skrót j.a., po angielsku au, astronomical unit) jest to legalna w astronomii jednostka odległości, równa długości promienia niepertubowanej orbity kołowej ciała o masie znikomo małej, które krąży dookoła słońca z prędkością gwiazdową 0, radiana na dobę mającą 86400 sekund …Jan 23, 2021Jednostki długości i jednostki masy 1.. Wpisz odpowiednie liczby: 2.. Uzupełnij wpisując odpowiednie jednostki długości: a) 6 dm = 60 .. c) 25 cm = 250 .Jednostki masy 1 gram 1 dekagram = 10 g 1 kilogram = 100 dag = 1000 g 1 tona = 1000 kg Jednostki długości 1 mm 1 cm = 10 mm 1 dm = 10 cm 1 m = 100 cm 1 km = 1000 m Jednostki powierzchni 1 mm2 1 cm2 = 100 1 dm2 =100 cm2 =10 000 mm2 1 m2 =100 dm2 =10 000 cm2 =1 000 000 mm2 1 ar = 100 m2 1 hektar = 100 arów =10 000 m2 1 km2 =100 ha = 1 000 000 m2 Jednostki objętości 1 mm3 = 1mililitr 1 cm3 =1 000 mm3 1 dm3= 1 000 cm3 =1 litr 1 hektolitr = 100 l 1 m3 = 1 000 dm3 = 1 000 000 cm3, 1 km3 = 1 .Jednostki długości 1..

1 cm 2 to pole kwadratu o boku długości 1 cm.

2011-01-04 19:14:25 Rozwiazesz zadanie z matmy 4 klasa podstawowa 2011-04-07 20:47:50 Zadanie z matmy szkoła podstawowa kl.Rozmowa na temat możliwych długości różnych przedmiotów.. 0 BŁĘDÓW: 0 POPRAWNYCH: DODAJ KOMENTARZ.. Uzupełnij godzinę .W tym kanale znajdziesz pełny wykład - 100% lekcji - z Matematyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.. Obwód wielokąta 89 7.. Uzupełnij.. Wykonanie przez uczniów pomiarów przedmiotów wskazanych przez nauczyciela, wypełnienie kart pracy.. Rozszerzanie ułamków zwykłych.. Rn95aFG9RHxFj 1Przelicznik jednostek miar długości Value Unit [m] - metr [km] - kilometr [dm] - decymetr [cm] - centymetr [mm] - milimetr [µm = µ] - mikrometr = mikron [Å] - angstrem ["] - cal [ft] - stopa [yd] - jard [mi] - mila [nmi] - mila morska [au] - jednostka astronomiczna [ly] - rok świetlny [pc] - parsekLiczba wyników dla zapytania 'klasa 4 matematyka jednostki masy i długości': 10000+Jednostki długości - wprowadzenie #1 [ Jednostki długości i masy ] - YouTube.Zadania i ćwiczenia z matematyki - klasa 6.. Długości boków dwóch jednakowych prostokątów podano w różnych jednostkach.. School subject: Matematyka..

Uzupełnij ich rysunki.Jednostki długości i jednostki masy 1.

165cm 165mm 1650m 1m65cmTemat: Różne sposoby zapisywania jednostek długości i masy Cel: Kształtowanie umiejętności zamiany jednostek długości i masy.. Ładowanie gry.. ANANAS ZA 10 POPRAWNYCH ODPOWIEDZI.. Dowiedzmy się ile centymetrów kwadratowych mieści się w jednym metrze kwadratowym.. Jest to sprawdzian wiadomości z matematyki w kl. IV dotyczący jednostek długości i masy.. Koła i okręgi 94 9.. Rysunek kwadratu o boku jednego centymetra i figury złożonej z sześciu jednakowych kwadratów.RÓŻNE JEDNOSTKI POLA *Jeśli potrzebujesz rozgrzewki* 2.. Zamiana wyrażeń dwumianowanych - jednostki długości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt